ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Απόδημος Θεραπειανός, επί δεκαετίες στην Εσπερία και ζων διαρκώς με την νοσταλγία του χωριού μου, θεραπεύοντάς την με σύντομες επισκέψεις  κάθε χρόνο στην Πόλη  και…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ Ι. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

  Ὅπως κατ΄ ἔτος ἔτος καί ἐφέτος μέ λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή καί πανήγυρις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν,…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΣΑΝ  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ ΤΩι ΕΝ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΙ ΡΩΣΣΙΚΩι Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩι ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (3.6.2018)

Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τήν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΤΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κων/πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τῇ σεπτῇ προτροπῇ τοῦ ἀδιαθετήσαντος Παναγιωτάτου Πατριάρχου…