ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΤΩ Ι. ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΝΓΚΑΙΝΟΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

Παναγιώτατε Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Εὐγενεστάτη κυρία Γενική Πρόξενε καί Ἐντιμότατε κύριε Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει, Σεβαστοί πατέρες, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΔΕΡΚΩΝ

Μετά πολλῆς χαρᾶς χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν ἐνταῦθα, εἰς τάς αὐλάς τοῦ Ἁγίου Μεγαλόμαρτυρος  Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ καί προστάτου τῆς Κοινότητος ταύτης τῆς Ἱερᾶς καί…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΕΤΣΟΥΣ – ΔΕΡΚΩΝ ΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΔΕΡΚΩΝ

Μέλη τοῦ ἐν Θεσσαλονίκη Προοδευτικοῦ Συλλόγου Ἀρετσοῦς – Δέρκων ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Σαρηγιάννη, μέσα εἰς τά πλαίσια τῆς προσκυνηματικῆς…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΤΩ Ι. ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

“Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας, καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ τῇ οἰκουμένῃ…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

“Οὐκέτι φλογίνη ρομφαία φυλάττει τήν πύλην τῆς Ἐδέμ αὐτῇ γάρ ἐπῆλθε παράδοξος δέσις τό ξύλον τοῦ σταυροῦ, Θανάτου τό κέντρον καί ἅδου τό νῖκος ἐλήλαται,…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ

Ἀγαπητέ μου πάτερ Πορφύριε, Σήμερα εἶναι  μεγάλη ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησία μας, εἶναι ἡμέρα χαρμόσυνος, εἶναι ὁ θρίαμβός της, εἶναι ἡ νίκη τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

“Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτούς ἐν ἐλεημοσύναις καί οἰκτιρμοῖς πενήτων, μή σαλπίζοντες, μή δημοσιεύοντες ἡμῶν τήν εὐποιΐαν, ἀλλ΄ ἐν κρυπτῷ τῷ τά κρυπτά ἰδότι κράξωμεν. Πάτερ, ἄφες…