TARABYA METROPOLİTİ SAYIN APOSTOLOS’UN ORD. PROF. AFKSENDİYOS KALANGOS’UN KONFERANSINDAKİ SUNUŞ KONUŞMASI

(Galata Rum Okulu, 27 Mart 2016)

Kadasetli Ekümenik Patrik Hazretleri,

Sayın Metropolitler,

Sayın Yunanistan Başkonsolosu,

Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı,

Çeşitli ülkelerin Sayın Başkonsolosluk Temsilcileri

Patrikhanemizin Arhonları,

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Sayın Dekanı,

Sayın Akademisyenler,

Değerli konuklar,

 

Bugün Saygıdeğer Patrik Hazretleri’nin ve siz aziz kardeşlerimizin katılımlarıyla şereflendirdiğiniz bu salonda, şehrimizin güzide bir evladını, Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı, dünyaca ünlü kalp cerrahı Ordinaryüs Profesör Afksendiyos Kalangos’u ağırlamaktayız.

 

Böylesi önemli bir tıp otoritesinin, seçkin dinleyici kitlesinin hazır bulunduğu bu mekânda konferans veriyor olmasında katkı sunduğumuz için büyük mutluluk duymaktayız.

 

Kadasetli Patrik Hazretleri,

 

Tüm dünyada saygı ve takdir ile takip edilen Patriklik makamındaki hizmetleriniz birkaç ay sonra çeyrek asrı tamamlayacaktır. Bu süre zarfında, Ortodoks ekümenizmi doğrultusunda, tüm gücünüzü, insanlar arasında ırk, din dil farkı gözetmeden herkese ulaşmaya, temas kurmaya sevgiyi ve barışı vazetmeye vakfettiniz. Yüce Tanrı’nın bize bahşettiği doğayı korumak için sayısız girişimler yaptınız. Bu yolda hiç yorulmadan çalışmaktasınız.

 

Bugün dinleme ayrıcalığını yaşayacağımız seçkin misafirimiz Afksendiyos Kalangos Hoca da aynı istikamette çalışan, Tanrı inancıyla dolu olarak, şevkle, azimle, insani değerler için çaba sarfeden ve dünya çapındaki başarılarıyla hepimizi gururlandıran, cemaatimizin değerli bir üyesidir.

 

Değerli Kalangos Hocamız,

 

Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde herhangi bir maddi menfaat beklemeksizin gerçekleştirdiğiniz 14 bini aşkın ameliyat ile Ortodokslukta şifa verme yeteneklerini insanlık hizmetine sunan Aziz Kozma ve Damianos’un sadık takipçisisiniz.

 

Bunun dışında yetiştirdiğiniz pek çok öğrenciniz sizin yolunuzda ilerlemekte ve kurduğunuz vakıflarla ülkemiz dâhil pek çok ülkede daha geniş kitlelere ulaşma imkânlarını geliştirmektesiniz.

 

Yüce Tanrı’nın bu kutsal yolda daha uzun yıllar ilerlemeniz için beden ve ruh sağlığı ihsan etmesini temenni ediyor ve sözü size bırakıyorum.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*