EKÜMENİK PATRİK BARTHOLOMEOS’UN PATRİKLİK MAKAMIN’DA 25. YILI

 

 

dsc_4690

 

TARABYA METROPOLİTİ SAYIN APOSTOLOS DANİİLİDİS’İN

EKÜMENİK PATRİK BARTHOLOMEOS’UN PATRİKLİK MAKAMIN’DA 25. YILI

ONURUNA VERİLEN KLASİK MÜZİK KONSERİNDEKİ

 AÇILIŞ KONUŞMASI

İstanbul Sismanoglion Megaron, 22/10/2016

 

Muhterem Ekümenik Patriğimiz,

Saygıdeğer Metropolitler ve Episkoposlar,

Yunanistan İstanbul Başkonsolosu ve değerli çalışma arkadaşları,

Ekümenik Patrikliğimizin seçkin üyeleri,

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Sayın Zabıta Daire Başkanı,

Saygıdeğer davetliler,

 

Değerli Patriğimiz, 22 Ekim 1991 tarihinde, Patrikhanemizin Kutsal Meclisi tarafından 270. İstanbul Başepiskoposu ve Ekümenik Patrik seçildiniz. O gün kutlu bir gün idi. Aynı şekilde, son yüzyıllarda görülmemiş uzunluktaki hayırlı ve kutsanmış Patrikliğinizin, çeyrek asrı tamamladığı bugün, 22 Ekim 2016 tarihi de hepimiz için mutlu ve kutlu bir gündür.

Kudsiyetinizin, Kilisemizin ve onun cemaatinin hizmetinde 25inci görev yılını tamamlaması vesilesiyle, Tarabya Metropolitliği, musikisever şahsiyetinizin onuruna bu müzikal etkinliği düzenlemiştir. Duacısı olduğumuz Yüksek Şahsınıza, soprano Esra Özbir ve piyanist Barış Büyükyıldırım’ın verecekleri konsere teşrifleri için teşekkür ediyor ve hayır dualarını rica ediyoruz.

Onurunuza verilen bu konserin, müsaade ederseniz, içerdiği özel sembolizmi arz etmek isterim:

Müzik sanatı, doğası gereği evrenseldir. Tıpkı Sismanoglion Megaron’un misafirperver ortamında bizleri bugün bir araya getirdiği gibi sınırları ve farklılıkları alt ederek, halkları birleştirmektedir. Ekümenik Patrik olarak Siz de hem lafzınız hem de amellerinizle, hayatınızın her anında, Hristiyanlığın Ekümenik niteliğinin ışığında elinizi; din, dil, ırk, soy ayrımı yapmaksızın ve tüm sınırları aşarak, herkese uzatmaktasınız.

Patrik Hazretleri, şehirlerin şehri, güzel ve tarihi İstanbul’umuzda müzik, halkları birleştiren bir unsur olagelmiştir. Rum, Türk ve diğer milletlerden sanatçılar, ayrım yapmaksızın, yüzyıllardır gıpta edilecek işbirlikleriyle, doğu ve batının müzikal geleneklerini yakınlaştıran üretici birliktelikler kurmuşlardır. Somut birkaç örnek vermek gerekirse, 1750’lerde Sultan I. Murad, saray müzisyenlerinden Yorgaki Hanende’yi her sabah gün ağarırken bir şarkı icra etmekle vazifeli kılmıştı. Keza Başmuganni Grigorios, Dede İsmail’in, Efstratios Papadopulos ise dönemin ünlü müzisyenlerinden Şefki Dede’nin öğrencileri idiler. Diğer taraftan Hartofilaks unvanlı Hurmuzios İstanbul’da Avrupaî şarkıların yanı sıra, Türkçe ve Yunanca şarkılar yayınlamıştır. Tüm bu kültürel işbirlikleri İstanbul’un musiki geleneğinin gelişmesine yol açmıştır.  Tam bu noktada, Patrik Hazretleri, Sizlerin her zaman ve her platformda dile getirdiği; ülkemizin, diğer coğrafyaların ve de farklı kültürlerden oluşan insanlığın tamamının hayrına olan çabalar için işbirliklerinin ve dostlukların geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Günümüzün üst düzey müzikologların söylediklerine göre, Doğu ve Batı müzikal geleneklerinin başlangıç noktalarının ortak olmasından hareketle, bugünkü konserimiz bir yanıyla doğu müziği ile ilişkilidir. Ekümenik Patrik Hazretleri, Sizler, hem Doğu hem Batı memleketlerini defalarca ziyaret ederek, Ortodoks Kilisesi’nin birleştiriciliğini, dünyamızın en ücra köşelerine götürerek insanlığın varoluş kaynağı olan Tanrı’yı vaaz ettiniz.

Muhterem Patriğimiz,

Dünyanın dört bir yanındaki cemaatiniz, Patrikliğinizin 25inci yıldönümünü tek yürek olarak kutlamaktadır: Tanrı, Ekümenik Patrik İmvrozlu Bartholomeos’a uzun ve kutsanmış yıllar ihsan etsin.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*