Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 2018—2019

Δεκέμβριος 2018

23 Κυριακή: Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ.Ἀποστόλου.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ὥρα ἐνάρξεως  9:00

Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

24 Δευτέρα: Ὄρθρος, Μ. Ὥραι,Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία  τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30

25 Τρίτη: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος  καί Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

Ὥρα ἐνάρξεως  9:00

30 Κυριακή: Μετά τήν Χριστοῦ Γέννήσιν: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

Ὥρα ἐνάρξεως   8:30

Ἰανουάριος 2019

1 Τρίτη: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μετ΄ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. Μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν θά εὐλογήσῃ τήν ἁγιοβασιλόπιτταν εἰς τήν κοινοτικήν αἴθουσαν.

Ὥρα ἐνάρξεως  9:00

4 Παρασκευή: Προεόρτια τῶν Φώτων:  Ὄρθρος, Μ. Ὡραι τῶν Φώτων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

Ὥρα ἐνάρξεως  9:00

5 Σάββατον: Πρό τῶν Φώτων. Ὄρθρος,  Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγιασμοῦ.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30

Ἑσπέρας: Μ. Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων.

Ὥρα ἐνάρξεως 16:00

6 Κυριακή: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ εὐλογία τοῦ Μ. ΑΓΙΑΣΜΟΥ.

Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*