Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΙ 2018—2019

Δεκέμβριος 2018

23 Κυριακή: Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως  9:00

24 Δευτέρα: Ὄρθρος, Μ. Ὡραι, Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30

25 Τρίτη: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος  καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30

26 Τετάρτη:  Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, μετ΄ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ἐπευλογοῦντος καί τάς προσφοράς τῶν προβάτων. Τόν θεῖον Λόγον θά κηρύξῃ ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγ. καί Ἱ. Συνόδου

Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

Ὥρα ἐνάρξεως  15:00

27 Πέμπτη: Πανήγυρις τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία,μετ’ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως  9:00

30 Κυριακή: Μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30

 

 

 

Ἰανουάριος 2019

1 Τρίτη: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Ὄρθρος  καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ὥρα ἐνάρξεως  9:00

4 Παρασκευή: Προεόρτια τῶν Φώτων: Ὄρθρος, Μ. Ὡραι τῶν Φώτων.

Ὥρα ἐνάρξεως 9:00

5 Σάββατον: Πρό τῶν Φώτων. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγιασμοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9:00

Ἑσπέρας: Μ.    Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 16:00

6  Κυριακή : ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου  Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30

Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ 12ην ΩΡΑΝ

7 Δευτέρα: Μετά τά Φῶτα. Σύναξις τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ὥρα ἐνάρξεως  8:30

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*