ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2016

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ἀπρίλιος – Μάϊος 2016                                                                                                 Ὥρα ἐνάρξ.

24 Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων Πρωΐα  : Ὄρθρος καί Θ.Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου..9.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου …………………………………………………….. 17.00

25 Ἀπριλίου Μεγάλη Δευτέρα Πρωΐα  : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν ……………………………………………….. 9.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου ……………………………………………………. 18.00

26 Ἀπριλίου Μεγάλη Τρίτη   Πρωΐα    : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν …………………………………………………… 9.00

Ἑσπέρας   : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου ……………………………………………. 18.00

27 Ἀπριλίου Μεγάλη Τετάρτη     Πρωΐα     : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ………………………………………………………………………………………………………………. 9.00

Ἑσπέρας : Μικρόν Ἀπόδειπνον καί τό Ἱερόν Εὐχέλαιον………………………. 16.00

28 Ἀπριλίου Μεγάλη Πέμπτη     Πρωΐα     : Ὄρθρος, Ἑσπερινός, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8.30

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ( Τά 12 Εὐαγγέλια) …………….. 18.00

29 Ἀπριλίου Μεγάλη Παρασκευή Πρωΐα : Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ Ἑσπερινός τῆς       Ἀποκαθηλώσεως χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου ………… 8.30

Ἑσπέρας   : Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.                               Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου ………………………………………………………. 18.00

30 Ἀπριλίου Μέγα Σάββατον Πρωΐα:Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ……….9.00

1 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου ………………………………………………………… 23.00

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ

Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΔΕΡΕ

Ἀπρίλιος – Μάϊος 2016                                                                                               Ὥρα ἐνάρξ.

24 Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων Πρωΐα :Ὄρθρος καί Θ.Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου…. 9.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου …………………………………………………….. 16.00

25 Ἀπριλίου Μεγάλη Δευτέρα, Ἑσπέρας:Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου …………………………………………. 16.00

26 Ἀπριλίου Μεγάλη Τρίτη , Πρωΐα : Ἁκολουθία τῶν Ὡρῶν καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ……………………………………………………………………………………………………………    9.00

Ἑσπέρας:Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου ……………………………………………………… 16.00

27 Ἀπριλίου Μεγάλη Τετάρτη, Ἑσπέρας : Τό Ἱ. Εύχέλαιον θά τελεσθῇ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Θεραπείων …………………………………………………………………………………………………………….16.00

28 Ἀπριλίου Μεγάλη Πέμπτη,Πρωΐα:Ὄρθρος,Ἑσπερινός,ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. 8.30

Ἑσπέρας:Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ( Τά 12 Εὐαγγέλια) ……………… 16.00

29 Ἀπριλίου Μεγάλη Παρασκευή Πρωΐα : Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ Ἑσπερινός τῆς  Ἀποκαθηλώσεως ……………………………………………………………………………………………………………….   8.30

Ἑσπέρας   : Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου   …………………………………. 16.00

30 Ἀπριλίου Μέγα Σάββατον Πρωΐα : Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου………………………………………………………………………………………………………………………………………..9.00

Ἡ Ἱερά αὕτη Ἀκολουθία θά τελεσθῇ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἄνω Βοσπόρου (Γενη-Μαχαλλέ)

1 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου ………………………………………………………….. 23.00

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ

Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ …………………………. 18.00

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ὅστις θά διανείμῃ καί τά Πασχαλινά αὐγά. Τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον θά ἀναγνωσθῇ εἰς διαφόρους γλώσσας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ἀπρίλιος – Μάϊος 2016                                                                                                   Ὥρα ἐνάρξ.

24 Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων Πρωΐα : Ὄρθρος καί Θ.Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 8.30

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου …………………………………………………….. 18.00

25 Ἀπριλίου Μεγάλη Δευτέρα Πρωΐα : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν …………………………………………………. 9.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου ……………………………………………………. 18.00

26 Ἀπριλίου Μεγάλη Τρίτη   Πρωΐα : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ………………………………………………………………………………………………………………. 9.00

Ἑσπέρας   : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου …………………………………………………… 18.00

27 Ἀπριλίου Μεγάλη Τετάρτη Πρωΐα : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν …………………………………………………. 9.00

Ἑσπέρας : Μικρόν Ἀπόδειπνον καί τό Ἱερόν Εὐχέλαιον ……………………… 17.00

28 Ἀπριλίου Μεγάλη Πέμπτη     Πρωΐα     : Ὄρθρος, Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου , προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου ……………………….8.30

Ἑσπέρας :Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν (Τά 12 Εὐαγγέλια), χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Άθηναγόρου……. 17.00

29 Ἀπριλίου Μεγάλη Παρασκευή Πρωΐα : Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως …………………………………………………………………………………………………………………..8.30

Τήν μεσημβρίαν καί περί ὥραν 13ην ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Κοινότητος

Ἑσπέρας   : Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου   …………………………………… 18.00

30 Ἀπριλίου Μέγα Σάββατον Πρωΐα :Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ……. 9.00

1 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου …………………………………………………………. 23.00

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ

Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

Ὁ Ἑσπερινός τής Ἀγάπης μέ διανομήν τῶν Πασχαλινῶν ὠῶν.11.30

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Ἀπρίλιος – Μάϊος 2016                                                                                                               Ὥρα ἐνάρξ.

24 Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων Πρωΐα : Ὄρθρος καί Θ.Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου .. 8.30

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου …………………………………………………….. 18.00

25 Ἀπριλίου Μεγάλη Δευτέρα Πρωΐα : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων …………………………………………………………………………………………………………….. 9.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου ……………………………………………………. 18.00

26 Ἀπριλίου Μεγάλη Τρίτη           Πρωΐα     : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν ………………………………………….. 9.00

Ἑσπέρας   : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου …………………………………………………… 18.00

27 Ἀπριλίου Μεγάλη Τετάρτη     Πρωΐα     : Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων…………. 9.00

Ἑσπέρας : Μικρόν Ἀπόδειπνον καί τό Ἱερόν Εὐχέλαιον ……………………… 17.00

28 Ἀπριλίου Μεγάλη Πέμπτη     Πρωΐα     : Ὄρθρος, Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου……………………………………………………………………………………………………………………… 8.30

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ( Τά 12 Εὐαγγέλια)………………….18.00

29 Ἀπριλίου Μεγάλη Παρασκευή Πρωΐα : Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ Ἑσπερινός τῆς       Ἀποκαθηλώσεως   …………………………………………………………………………………………………………………….   8.30

Ἑσπέρας   : Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου   ……………………………………….. 19.00

30 Ἀπριλίου Μέγα Σάββατον Πρωΐα: Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου………………………………………………………………………………………………………………………………………..9.00

1 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου ………………………………………………………….. 23.00

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ

Ἡ Πανηγυρική Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ.Ἀθηναγόρου.

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ …………………………. 11.00

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*