ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΕΡΚΩΝ «ΟΙ ΔΑΦΝΕΣ», ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ (12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν Χορεία,

Εὐλαβές Πρεσβυτέριον

Ἐξοχ. Πρέσβυ κ. Εὐάγγελε Σέκερη, Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,

Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλ.

Ἐλλογιμ. κύριε Πρύτανι τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου,

Ἐκλεκτή Ὁμήγυρις,

 

Ἡ σεπτή κορυφή τοῦ Γένους, Σεῖς Παναγιώτατε, τήν ἑπομένην τῶν ὀνομαστηρίων Σας, τιμᾶτε μέ τήν ὑψηλή παρουσία Σας, τήν   πρώτη ἐμφάνιση τῆς χορωδίας γυναικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «οἱ Δάφνες». Ἐδῶ στό φιλόξενο Σισμανόγλειο Μέγαρο, σήμερα, αὐτή τήν πρώτη μουσική ἐκδήλωση τήν ἀφιερώνουμε σέ  Σᾶς, εὐχόμενοι γιά μιά ἀκόμη φορά ἔτη πολλά καί δύναμιν ἐξ ὕψους καί αἰτούμενοι εὐχάς καί εὐλογίας.

Συχνά καί ὀρθῶς  ἀναφέρετε καί τονίζετε πρός κάθε κατεύθυνσιν ὅτι τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ παλαιότερος θεσμός τῆς γενεθλίου Χώρας μας. Ὄντως Παναγιώτατε! Ὁ ἱερός καί ὁ παλαιότερος τοῦτος θεσμός, μέ μεγίστη συμβολή στόν θρησκευτικό καί ὄχι μόνο πολιτισμό, σώζει ἐν πρώτοις τόν πιστό, τόν ἄνθρωπο, ἀλλά παράλληλα διασώζει   τίς ὑψηλές ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ μας. Μιά ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ ἱερή τέχνη τῆς Μουσικῆς, ἡ θρησκευτική κυρίως, ἀλλά καί ἡ κοσμική. Ἡ  Ἐκκλησία μας  καί διαφυλάττει καί παράγει πολιτισμό.  Ἤδη ἀπό τούς πρώτους αἰῶνας τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐδῶ στά ἱερά αὐτά μέρη, δημιουργήθηκαν οἱ πρῶτες μελωδίες  ἀπό τόν Ρωμανό τόν Μελωδό, πρός δόξαν Θεοῦ καί παράλληλα καλλιεργήθηκε ἀνά τούς αἰώνας ἡ δημώδης  καί ἡ λόγια μουσική, πού εἶναι ἀναπόσπαστα  μέρη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἡ   τέχνη τῆς μουσικῆς δέν γνωρίζει σύνορα!  Καί  γιά νά μήν μακρηγορῶ θά ἤθελα νά ἀναφέρω ὅτι ἡ Πόλη μας πάντα εἶχε τήν μουσική παράδοση στά σπλάχνα της, φυσικά ἐν πρώτοις τήν ἐκκλησιαστική, ἀλλά καί ὅλα τά εἴδη τῆς ἀνατολικῆς καί τῆς δυτικῆς μουσικῆς. Μέχρι πρίν ἀπό λίγες δεκαετίες, εἴχαμε στήν Βασιλεύουσα δραστηριοποίηση δεκάδων χορωδιῶν μέ τήν σύμπραξιν πάντα μουσικῶν διαφορετικῶν ἐθνοτήτων, τό τονίζω αὐτό. Ἀναφέρω ἐπί τροχάδην: Ὁ μουσικός χορός τοῦ Συλλόγου Ἑρμῆς μέ  40 καλλίφωνα μέλη,  ἡ Μουσική  Ἑταιρεία  τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Λέσχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέ  συναυλίες στό ἱστορικό  ξενοδοχεῖο   «Πέρα Παλλάς», ἡ  μουσική Ἑταιρεία Σύμπνοια, ὁ Ὅμιλος Ἐρασιμόλπων Κωνσταντινουπόλεως  μέ ἕδρα τό Πέρα καί  μέ πλούσια καί πολύπλευρη μουσική καί θεατρική δραστηριότητα,   ἡ  Μανδολινάτα  Φαναρίου, πού εἶχε 50 μέλη, ἄνδρες καί γυναῖκες μέ  συναυλίες πιάνου καί κιθάρας. Ἐπίσης στό Φανάρι ὁ Φιλαρμονικός Ὅμιλος Φαναρίου, πού ἀποτελεῖτο ἀπό διακεκριμένους καλλιτέχνας καί πολυμελῆ ὀρχήστρα,  στό Πέρα  ἡ Μανδολινάτα «Ὀρφεύς», ἡ Μανδολινάτα «Ἀρίων» στή συνοικία Σίρκετζη ἡ χορωδία τοῦ Ἀναγνωστηρίου ἡ «Μελέτη», στή συνοικία τοῦ Διπλοκιονίου (Beşiktaş) ὁ Σύλλογος «Αἴας»,  στό Μεσοχώρι τοῦ Βοσπόρου ὁ Σύλλογος «Φειδιππίδης», στά Ταταύλα ἡ «Πρόοδος» καί ὁ «Ἀμφίων» μέ συνοδεία πιάνου καί ἄλλων ὀργάνων. Στήν ταπεινή μας Μητρόπολη τῶν Δέρκων, σύμφωνα μέ τίς ἱστορικές πηγές, ὑπῆρχε   πολυμελής χορός κοριτσιῶν καί ἀγοριῶν τῆς Μητροπόλεως  πού ἔψαλλε πρώτη φορά τό 1913 κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν στό Δομούζντερε (σημερινό Gümüşdere) Δέρκων, προκαλῶντας ἄριστες ἐντυπώσεις.

Τό μουσικό σύνολο  Δάφνες,  πού θά προσπαθήσει ἐνώπιόν σας νά παρουσιάσει ἕνα μικρό πρόγραμμα, σχηματίστηκε πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες καί τήν διεύθυνσή του ἔχει ἡ μουσικολογιωτάτη Ἕλενα Μουδίρη-Χασιώτου. Συνεχίζοντας τίς πολίτικες παραδόσεις, ἡ χορωδία μας εἶναι ὑπεράνω ἐθνοτικῶν καταγωγῶν καί θρησκευτικῶν προσανατολισμῶν, ὅπως ἀκριβῶς καί ἡ μουσική πού θά παρουσιάσει. Ὁ χορός μας  ἀπαρτίζεται ἀπό 12 ἐκλεκτά μέλη, κατοίκους τῆς Πόλης, ἐθελόντριες μέ ἀγάπη γιά τήν μουσική καί  τήν παράδοση.  Ἐδῶ  καί αἰῶνας ἄλλωστε, συμπορεύεται ἡ Βυζαντινή /Ρωμαίικη  μέ τήν Ὀθωμανική/Τουρκική Μουσική. Ἀμφότερες οἱ παραδόσεις χρησιμοποιοῦν τούς ἰδίους ἤχους καί τά ἴδια ἀκριβῶς μουσικά ὄργανα πού βλέπετε: οὔτι, πλαγίαυλο, κρουστά, κτλ. Ἡ χορωδία μας, οἱ Δάφνες,ὀνομάστηκε ἔτσι καθότι τό δένδρο αὐτό ἦταν τό ἱερό δένδρο τοῦ μουσηγέτη  Ἀπόλλωνα Κιθαρωδοῦ, τοῦ ὁποίου τά μουσικά ὄργανα, χάρη στό Βυζάντιο καί στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ἔφτασαν μέχρι στίς μέρες μας.

Μετά τά εὐχάριστα ἔρχομαι καί τώρα εἰς τήν ἀποχώρησιν τοῦ ἀγαπητοῦ εἰς ὅλους μας κυρίου Σέκερη καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. Ὅπως πληροφορούμεθα ὁ κ. Πρέσβυς μετά τήν  εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν Του ἐν τῷ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει ἐγκαταλείπει τήν Βασιλεύουσαν τῶν Πόλεων καί μετατίθεται εἰς τό Κέντρον.

Τόν εὐχαριστῶ προσωπικῶς διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν μας κατά τήν διαρρεύσασαν τριετίαν καί εὔχομαι εἰς αὐτόν τήν συνέχισιν τῆς προσφορᾶς καί συνεργασίας του ἐπ΄ἀγαθῷ τῆς Πατρίδος.

Μέ τήν σημερινήν μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας κλείνουμε τάς δραστηριότητάς μας τῆς περιόδου 2017-2018 καί εἰσερχόμεθα εἰς τό θέρος.

Καλό καλοκαίρι καί καλή ἀκρόασι.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*