ΠΑΣΧΑ 2015 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΕΡΚΩΝ

Με λαμπρότητα αρμόζουσα στην εορτή της Λαμπρής εορτάστηκε το Άγιον Πάσχα σε όλους τους Ναούς  της Γεροντικής Μητροπόλεως των Δέρκων  στην Κωνσταντινούπολη. Στα Θεραπειά (Tarabya)  στο Μητροπολιτικό  Ναό  της Αγίας Παρασκευής, στη Νέα Συνοικία (Yenimahalle) στον  Άγιο  Ιωάννη  τoν Πρόδρομο,  στον Βαθυρρύακα (Büyükdere) στην Αγία Παρασκευή, στο Μακροχώρι (Bakırköy)  στον Άγιο  Γεώργιο   και στην συνοικία του  Αγίου  Στεφάνου (Yeşilköy), στο Ναό  του Αγίου Στεφάνου.

pasc04

 

Οι ιστορικές αυτές θρησκευτικές οάσεις της πολύπαθης πολίτικης Ορθοδοξίας,  λάμπρυναν την στολήν της ψυχής των εκατοντάδων ομογενών και αλλογενών ομοδόξων πιστών, που προσήλθαν εν κατανύξει και συντριβή καρδίας  στις ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως. Επικεφαλής, όπως πάντα, ο Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος,  ο λειτουργός του Υψίστου σε όλες τις Ακολουθίες του Μεγαλοβδόμαδου και του Πάσχα σε όλους του Ναούς, εκ περιτροπής: στους Νυμφίους, στις Προηγιασμένες, στην Ακολουθία του Ευχελαίου την Μ.Τετάρτη, στις Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου την Μ. Πέμπτη και το Μ. Σάββατο, στην Αποκαθήλωση και στον Επιτάφιο την Μ. Παρασκευή, στην   Λαμπροφόρο Ανάσταση, στους  Εσπερινούς της Αναστάσεως, στη θεία Λειτουργία της Ζωοδόχου Πηγής στο ομώνυμο Αγίασμα στα Θεραπειά. Αλλά ευρίσκεται ταυτοχρόνως,   πνευματικώς παρών,  όπως τον θέλει η  Εκκλησία σε όλη την επικράτεια της Μητροπόλεως, ως συμπαραστάτης και καθοδηγητής   των  αγωνιζομένων πιστών της Εκκλησίας, ως  επιβλέπων, πάντοτε όμως εις τύπον του Επισκόπου Χριστού: «ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα, ἀλλ’ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν»,  Καθολ. Πέτρου, Α΄, 2,25. Ο ιερός υμνωδός άλλωστε με κάθε ευκαιρία τονίζει διαρκώς την σημασία  των πιστών, οι οποίοι  βιώνουν τις ιερές Ακολουθίες: επαίρονται,  επί παραδείγματι,  ενθέως κατά την Γέννηση του Κυρίου, δεύτε πιστοί επαρθώμεν ενθέως  και σ΄ αυτούς ανήκει  το Πάσχα των πιστών, το Πάσχα  Κυρίου Πάσχα (Στιχηρά των Χριστουγέννων και του Πάσχα αντιστοίχως). Η παρουσία των στους Ναούς και η συμμετοχή τους στις Ακολουθίες  λαμπρύνει   τις ιερές στιγμές  της κάθε Ακολουθίας.  Και όπως  αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος,  τα  πρόβατα τα  πλανηθέντα,   επιστρέφουν στον ποιμένα Χριστό.

pasc02

 

Αγιάζονται στους Ναούς καθ΄ όλο το έτος και προσκυνούν το Πάθος και την Ανάστασή του κατά τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα. Σώζονται φυσικά μόνο   με την ομολογία της πίστεως: «εάν ομολογήσης εν τω ονόματι σου Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγειρεν εκ νεκρών, σωθήση», Ρωμ. 10, 9. Διαρκής  ο αγώνας και οι προθέσεις των αγαθές,  υπάρχουν όμως οι κοσμικές αντιθέσεις της  ζωής, η διαρκής πτώση και η διαρκής άνοδος: «Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν, καρποφόρον ὁ Θεός, ἀνάδειξόν με, γεωργὲ τῶν καλῶν, φυτουργὲ τῶν ἀγαθῶν, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου», αναφέρει ο μεγάλος Σύρος  ποιητής  και υμνογράφος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος  Κρήτης (660-740), στον Κανόνα που ψάλλεται κατά το Απόδειπνο της Μ. Τρίτης. Έχουμε οι άνθρωποι την πρόθεση για το καλό και το αγαθό, αλλά οι μικρότητες της ανθρώπινης φύσεως  και η  καθημερινότητα της ζωής και οι  μέριμνές της, μας προκαλούν πνευματική στείρωση του νοός.  Αλλά ο Θεός των όλων,  ο γεωργός των καλών και ο φυτουργός των αγαθών  με την ευσπλαχνία του, μας  αναδεικνύει καρποφόρους πνευματικά και τίποτα  δεν γίνεται  δίχως την χάρη του. Παρόμοιες  έντεχνες ποιητικές και λογοτεχνικές φόρμες με στιχουργικό ύψος,  όπως αυτή του Ανδρέου Κρήτης, αλλά και επαναλαμβανόμενα λογοτεχνικά σχήματα   παρηχήσεων των φθόγγων και καταπληκτικών αντιθέσεων και οξύμωρων σχημάτων,  έχουμε πολύ συχνά στην εκκλησιαστική υμνογραφία. Το εξ αυτών   εξαγόμενο συμπέρασμα και νόημα είναι η θετική θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς όφελος των πιστών. Αυτό προσπαθούν οι υμνογράφοι: την οικοδομή των πιστών με την μεγαλειώδη  αυτή διδακτική ποίηση. Τα παραπάνω  υπάρχουν και στις Ακολουθίες των ημερών αυτών, οδηγώντας βαθμιαία τους πιστούς στην ανάτασή τους μέσα από την  Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι την Μεγάλη Τρίτη ο υμνωδός με την εκπληκτική παρήχηση των  γραμμάτων  π και σ ,  μας λέει ότι  η αμαρτωλός γυναίκα ήταν μεν απελπισμένη (απεγνωσμένη)  από τον βίο της,  είχε όμως  παράλληλα και την  επίγνωση (επεγνωσμένη)  του τρόπου της σωτηρίας της δίπλα στο Χριστό.  Έτσι γίνεται από άσωτη σώφρων και επιπλέον από βεβυθισμένη βρίσκει τον λιμένα της σωτηρίας, τον Χριστό.  Τον  παρακαλεί  λέγοντας  μη με την πόρνην απορρίψεις  ο τεχθείς εκ παρθένου,  όπου ο υμνωδός εξυμνεί  την υπεροχή και την αξία της παρθενίας σε σχέση με την πορνεία. Δεινόν η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια  αναφέρει άλλο τροπάριο, όπου τονίζεται η αξία της μετανοίας και της ψυχικής εγρήγορσης. Και ενώ   προχωρούμε προς την Ανάσταση ο Ιούδας με την «οξύμωρη» πράξη του  πωλεί τον ατίμητον , ο δε   σταυρός του Κυρίου, το σύμβολο θανάτου κατ’ άλλους  γίνεται για μας η  Ζωή και Ανάστασις. Με την εξαιρετική παρήχηση του λ   στις λέξεις λοχεία και λόγχη,  η Κασσιανή μοναχή στον Κανόνα της που ψάλλεται την Μεγάλη Παρασκευή, μας υπενθυμίζει ότι ο ζωοδότης Χριστός υπέφερε στο σταυρό  Εξ αλοχεύτου προελθών λογχευθείς την πλευράν ζωοδότα. Και κατά την σταύρωση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού ακόμη και ο ήλιος, η πηγή της ζωής έχασε το φώς του: ο ήλιος εσκοτίζετο,  σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο.  Και ενώ στον τάφο υπάρχει θάνατος  και  λύπη, για τους πιστούς  εκεί βρίσκεται η ζωή η εν τάφω κειμένη, ο αθάνατος Λόγος του Θεού. Αλλά ανατέλλει η Ζωή από το σφραγισμένο μνήμα: η ζωή εκ τάφου ανέτειλας Χριστέ ο Θεός. Την ημέρα της Κυριακής της Αναστάσεως και κάθε Κυριακή του χρόνου, στο διηνεκές, ο ανίκητος φαινομενικά θάνατος, νικάται με την Ανάσταση του Χριστού και όλοι οι πιστοί εν ενί στόματι ψάλλουν το Χριστός Ανέστη, που είναι ο ύμνος των ύμνων, η καταπάτηση του θανάτου από τη μια και το χάρισμα της Ζωής από την άλλη,   για όλους  τους Χριστιανούς.

 

pasc01

Αυτή αὐτη η Ανάσταση εορτάζεται, όπως είναι φυσικό,  και στον  Εσπερινό της Κυριακής του Πάσχα, ο οποίος στην Κοινότητα του Βαθέως Ρύακος της Μητροπόλεως Δέρκων, κατά παλαιά  παράδοση που ανάγεται στις αρχές του 20ού αιώνα  ετελείτο με  πάνδημη συμμετοχή κλήρου και λαού από όλη την Πόλη. Φέτος τηρώντας και πάλι την παράδοση αυτή, η Κοινότητα μεγαλοπρεπώς εόρτασε τον Εσπερινό τούτο με   προεξάρχοντα τον Σεβασμιώτατο Δέρκων κ. Απόστολο  και με την  συμμετοχή πολλών κληρικών και πιστών. Ιδιαίτερο τόνο στην Ακολουθία έδωσε η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής, εκτός της ελληνικής γλώσσας από τον Μητροπολίτη, στην ομηρική διάλεκτο από τον Πανοσ. Αρχιμ. Χρύσανθο, στην τουρκική από λατίνο κληρικό, στην αρμενική από αρμένιο κληρικό, στην αγγλική και την γερμανική από λαϊκούς. Είθε ο Θεός να μας αξιώσει να εορτάσουμε εν υγεία και ομονοία και την επόμενη χρονιά, την εκ του Τάφου Έγερση του Υιού του.

pasc05

Χριστός Ανέστη !

δρ Αντώνιος Χατζόπουλος, Πόλη, 23/4/2015

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*