Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

 

            Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου, τήν Δευτέραν, 5ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀνῆλθεν εἰς τήν ἐν Χάλκῃ Ἱ. Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἐλειτούργησε, κατά τήν τάξιν, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τοῦ εἰρημένου ἱεροῦ σκηνώματος τῆς Ὁμογενείας, τῆς Πόλεως καί ἁπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας.

            Κατά τήν Θ. Λειτουργίαν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐφοροταμίας καί Ἔφορος τῆς Μονῆς ἀντιστοίχως καί Προύσης Ἐλπιδοφόρος, ὅ καί Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός.

            Ἔψαλε ἐμμελέστατα χορωδία ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Χατζούδη.

            Ἐπίσης παρέστησαν: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κωνσταντινουπόλει, κληρικοί ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Ξεξάκη, Ἄρχοντος Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Προέδρου αὐτῆς, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Δήμαρχος Ἀμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Δήμων Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὅστις καί ἐστήριξεν ἐσχάτως διά οἰκονομικῆς βοηθείας τήν εἰρημένην Ἱ. Μονήν, καί πλῆθος κόσμου.

            Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐν ἀρχῇ ὁ Σεβ. Ἡγούμενος καλωσόρισεν τούς προσελθόντας καί ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας (ἴδε κατωτέρω τό κείμενον τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ), ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων καί Πρόεδρος τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης κ. Νικόλαος Ξεξάκης, καί κατέκλεισεν ὁ Σεβ. Κυδωνιῶν, διαβιβάζων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Πατριάρχου μας.

            Ἐπηκολούθησεν ἄριστον ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς Ἱ. Μονῆς μετ’ ἐπικαίρου τῇ ἡμέρᾳ ἀναγνώσματος.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*