Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἀπόστολος μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς τήν Θεσσαλονίκην, τήν Παρασκευήν, 1ην Μαρτίου ἐ.ἔ., πρός τέλεσιν τῶν γάμων Κωνσταντίνου Χαραλάμπους Βασιλειάδου μετά τῆς Ὄλγας Σταματοπούλου, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγ. Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τό Σάββατον, 2αν Μαρτίου, συμπαραστατούμενος ὑπό κληρικῶν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου παρέστη καί εἰς τό παρετεθέν δεῖπνον τῶν νεονύμφων.

Κατά τήν ἐν Θεσσαλονίκῃ παραμονήν του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει, καθώς καί τήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῶν Βλατάδων, τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον καί τήν ἐν αὐτῇ Ἀδελφότητα, καθώς καί τόν οἰκουροῦντα ἐκεῖ Σεβ. Μητροπολίτην  Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, τόν καί Καθηγητήν αὐτοῦ κατά τήν φοίτησίν του εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*