Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ Ι. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

 

Ὅπως κατ΄ ἔτος ἔτος καί ἐφέτος μέ λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή καί πανήγυρις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, τοῦ καί Προέδρου καί Ἐφορείας τῆς εἰρημένης Ἱ. Μονῆς, συμπεραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἱ. κλήρου αὐτῆς.

Τήν Α. Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἐξεπροσώπησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, μέλος τῆς Ἐφορείας.

Ἐπίσης συμπροσευχήθησαν ἐκ τοῦ Ἱ. Βήματος οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ καί Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς καί Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κων/πόλει.

Ἔψαλε ἐμμελέστατα, ὅπως κατ΄ἔτος  χορωδία τῶν Ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Χατζούδη.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Oleksandr Gaman, Γενικός Πρόξενος καί MaksymVdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας, ἀντιστοίχως, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Ξεξάκη, Προέδρου αὐτῆς, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ἄρχοντος Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅμιλος Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων διαβιούντων ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν, πλῆθος κόσμου ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*