Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Α. ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνώδευσε τήν Α.Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν μας   Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον προσκληθέντα ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, εἰς τήν  Ἀλβανίαν ἀπό 31ης Μαΐου μέχρι 2ας  Ἰουνίου  ὅπως τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Τιράνοις ἀνεγερθέντος καί προσφάτως ἀποπερατωθέντος μεγαλοπρεποῦς Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Κατά τά ἐγκαίνια παρευρέθησαν Προκαθημένοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀντιπρόσωποι   Αὐτῶν.

Τῆς τελεσθείσης, τήν Κυριακήν, 31ην Ἰουνίου, πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Παναγιώτητος Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί παρέστησαν ὡς συλλειτουργοί αὐτοῦ Πατριάρχαι, Ἀρχιερεῖς,Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καί πλῆθος κόσμου ἐξ ὅλων  τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἀλβανίας, ἐκπρόσωποι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχιμουφτῆς καί ὁ Ἀρχηγός τῶν Μπεκτασίδων.

Εἰς τό ἐπακολουθεῖσαν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ ‘’Sheraton’’ παρεκάθησαν ὁ Μουσουλμάνος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀλβανίας Ἐξοχ. κ. Bujar Nishani, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Ἐξοχ. κ. İlir Meta,  ὁ Ὀρθοδοξος Πρωθυπουργός τῆς χώρας, Ἐξοχ. κ. Edi Rama καί ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος τῶν Τιράνων καί Πρόεδρος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Lulzim Basha.
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ἅπαντες οἱ προσκεκλημένοι τῆς Ἐκκλησίας παρηκολούθησαν τήν ἐξέχουσαν ἑορτήν τῆς νεολαίας ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ νεοανεγερθέντος Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὅπου ἐν συνεχείᾳ  παρετάθη δεξίωσις.
Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 1ην Ἰουνίου, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπεσκέφθησαν διαδοχικῶς καί ἐγένοντο ἐγκαρδίως δεκτοί ὑπό τῶν ἀνωτέρω προαναφερθέντων καί παραστάντων εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν Ἀρχόντων τῆς Ἀλβανικῆς Δημοκρατίας καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποίησαν ἐπισκέψεις είς τό Πανεπιστήμιον τῆς Όρθοδόξου Ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας ‘’ΛΟΓΟΣ’’, εἰς τό  ἐν Δυρραχίω Γυμνάσιον- Λύκειον τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν καί τήν νεοϊδρυθεῖσαν Γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Βλασίου.
Εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν ὁ ἐκ τῶν συνοδῶν τοῦ Πατριάρχου  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἐξεφώνησε σχετικόν τῇ περιστάσει λόγον.
Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος εἶναι ἄξιος συγχαρητηρίων διά τό θεάρεστον  ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἐπί 24 ἔτη ἐν τῇ ἄλλοτε ἐπισήμως ἀθεϊστική  Ἀλβανία. Ἀνεβίωσε ἐκ τῆς τέφρας τήν Ἐκκλησίαν καί ἔδωσεν ἰδιαιτέραν  πνοήν καί ὤθησιν εἰς τό λειτουργικόν, ποιμαντικόν, πολιτιστικόν καί κοινωνικόν ἔργον, ἀνακαινίζοντας, ἀνηγείροντας καί ἱδρύοντας ἐκκλησίας, σχολεῖα, ἱδρύματα καί νοσοκομεῖα ἐν τῇ χώρα ταύτη.
Ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ ἐπέστρεψεν τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 2αν Ἰουνίου, μετ’ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*