Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΤΕΛΕΣΕΝ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Ὁ Ποιμενάρχης μας Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τό Σάββατον, 13ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. κατόπιν προσκλήσεως, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου, τόν γάμον τοῦ Ἐμμανουήλ Κωστίδου, Δημοσιογράφου καί ἀνταποκριτοῦ τοῦ τηλεοπτικοῦ Καναλίου ΣΚΑΪ, Κων/πολίτου, μετά τῆς Δανάης Βασιλάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καταγωγῆς ἐχούσης ἐκ Κρήτης.

Τόν ἀρραβῶνα ἐτέλεσεν ὁ συγγενής τῆς νύμφης Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἐταξίδευσεν ἐπί τούτῳ ἐκ Χανίων Κρήτης.

Εἰς τό Ἱ. Μυστήριον παρευρέθησαν ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, κληρικοί, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Πέτρος Μαυρο-ειδής, ὅστις καί ἐτέλεσεν χρέη παρανύμφου. Ἐπίσης ἦσαν παρόντες ἡ Εὐγενεστάτη κυρία Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος αὐτῆς, ἡ Εὐγενεστάτη κυρία Σωτηρία Θεοχαρίδου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς, οἱ γονεῖς τῶν νεονύμφων,  Προξενικοί ὑπάλληλοι καί πλῆθος προσκεκλημένων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μεταξύ τῶν παρευρεθέντων ἦσαν ὁ Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Ἀβραμό-πουλος, Ἐπίτροπος ἐπί τῶν Μεταναστευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ὁ Ἐντιμ. κ. Egemen Bağış, τ. Ὑπουργός τῆς Τουρκίας μετά τῶν συζύγων αὐτῶν.

Ἡ γαμήλια δεξίωσις ἔλαβεν μέρος ἐν τῷ ξενοδοχείῳ “Ritz Carlton”, εἰς ἥν παρέστη καί ὁ Ποιμενάρχης μας.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*