Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κατόπιν προσκλήσεως τῆς Oἰκογενείας Μιχαήλ καί Σταματίας Ραουζαῖος μετέβη ἀεροπορικῶς ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς Θεσσαλονίκην τῇ Κυριακῇ, 29ῃ Ἀπριλίου ἐ.ἔ., πρός τέλεσιν τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς βαπτίσεως τοῦ τετάρτου τέκνου αὐτῶν.

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 30ήν Ἀπριλίου, ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον καί ἔσχε βραχεῖαν συνομιλίαν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Πατριαρχικήνκαί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῶν Βλατάδων καί τόν Καθηγούμενον αὐτῆς Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον καί τήν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.

Τό ἀπόγευμα καί περί ὥραν 17ην ἐν τῷ κάτωθεν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Κατακόμβη) τῇ συμμετοχῇ συγγενῶν καί φίλων ὁ Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τό Ἱερόν Μυστήριον συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ νεοφώτιστος ὠνομάσθη Σπυρίδων, πρός τιμήν τοῦ θείου αὐτοῦ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τόν κῆπον τοῦ Ναοῦ καί τό ἑσπέρας παρετέθη πλούσιον δεῖπνον.

Τήν Τρίτην, 1ην Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀεροπορικῶς ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν αυτοῦ.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*