ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΓΕΥΜΑ ΕΝ ΤΗι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΝ ΤΩΝ ( ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, 22.4.2017 )

Σεβαστοί πατέρες,

Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Aγίας  του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,

Αγαπητοί Μακροχωρίται, οι ενταύθα και οι  εξ Αθηνών προσκεκλημένοι,

Ευλαβές ποίμνιον της καθ’ημάςΘεοσώστου Επαρχίας των Δέρκων,

Χριστός Ανέστη!

Ἐμπλεοι  της χαρμοσύνου χαράς της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας, σας υποδεχόμεθα όλους σήμερον εδώ εις την κοινοτικήν αίθουσαν της ιστορικής και πάλαι ποτέ μεγαλωνύμου Κοινότητος του Μακροχωρίου μας, με πολλήν αγάπην και  τιμήν.

Επί τη ευκαιρία της εορτής και πανηγύρεως του προστάτου Αγίου μας Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Τροπαιοφόρου,  δίδεται και πάλιν εις ημάς  η ευκαιρία  του αδελφικού συνεορτασμού και η  χαρά μας επαυξάνεται έτι περισσότερον με την εδώ παρουσίαν των μελών του Προεδρείου του εν Αθήναις Συλλόγου των Μακροχωριτών «Το 7ον του Βυζαντίου», καθώς και του δραστηρίου Προέδρου αυτού  κ. Αβραάμ Μαντζαρίδου.

Σήμερον και αύριον θα τιμήσωμεν  ομού  τον λαοφιλή  Άγιό μας με τρόπο αντάξιο των  προγόνων μας, οι οποίοι ευλαβώς και εν πολλοίς από το υστέρημα τους έκτισαν και συντήρησαν επί δύο σχεδόν αιώνας τον παλαίφατον τούτον Ναόν είς το ιστορικόν Μακροχώρι. Λέγω ιστορικό, καθότι την ιδίαν ακριβώς χρονικήν περίοδον κτίσεως της Βασιλευούσης, δημιουργήθηκε ο οικισμός του Μακροχωρίου ως εξοχικόν θέρετρον από τον ίδιον τον Μέγαν Κωνσταντίνον και ούτω έχει την ιδίαν ιστορικήν πορείαν με την  Κωνσταντινούπολιν.

Η παρουσία σας σήμερον εδώ μας ενισχύει εις το δύσκολον, επίπονον και πολύμορφον έργον μας, το οποίο επιτελούμεν όλοι εδώ με την βοήθεια του Θεού και τίς ευλογίες της Μητρός Εκκλησίας. Ιδιαιτέρως  η  έντιμος Επιτροπή της Κοινότητάς μας αντιμέτωπος εμποδίων και παρεμβάσεων και με πολλούς αγώνας,  αποβλέποντας πάντα  προς το συμφέρον της Κοινότητας αγωνίζεται τον καλόν αγώνα. Επιτελείται, επιτρέψατέ μου να είπω, όντως μεγάλο έργον: αξιοποιείται η εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία με τους καλύτερους δυνατούς όρους  και με γνώμονα την μη επανάληψη των λανθασμένων αποφάσεων του παρελθόντος, αι οποίαι δυστυχώς είχον προκαλέσει ζημίας εις την Κοινότητα.

Ευελπιστώ  ότι με την ίδιαν σύμπνοιαν και ομόνοιαν,τώρα και εις το μέλλον και διδασκόμενοι από τας ως άνω αρνητικάς εμπειρίας του παρελθόντος όλαι αι υποθέσεις θα  εύρουν αισίαν έκβασιν, επ΄αγαθώ της Κοινότητος. Επιβάλλεται να καθιερωθεί συνάμα και ο ετήσιος απολογισμός, αλλά καί ο μηνιαίος ούτως ώστε με διαφάνειαν, άπαντες να λαμβάνουν γνώσιν των τεκταινόμενων, δια να μη υπάρχει ουδεμία υπόνοια, αλλά ούτε  και ερωτηματικά δια την χρηστήν διαχείρισιν της περιουσίας της Κοινότητος.

Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αδελφοί μου, σας εύχομαι καλή διαμονή στον τόπο μας και κάθε ευλογία του Θεού δια της μεσιτείας του Αγίου Γεωργίου.

Χριστός Ανέστη!

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*