ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗι ΜΝΗΜΗι ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΤΗι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν Πέμπτην, 24ην Ἀπριλίου ἔ.ἔ. , ἐν τῇ αἰθούση τοῦ πανηγυρίζοντος  ὁμωνύμου Ναοῦ  Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου,  τοῦ Μακροχωρίου, ἡ ἱστορική αὕτη Κοινότης ἐδέχθη ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μακροχωριτῶν ‘’ Τό Ἕβδομον τοῦ Βυζαντίου ‘’ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Μερτζάνογλου, Ἀντιπρόεδρου αὐτοῦ, καθώς  τήν Χορωδίαν τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τίτου Ἡρακείου Κρήτης καί τήν Ὀρχήστραν τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Μουσικῆς ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἀνδρέου Ἀθ. Γιακουμάκη. Ἡ χορωδία  ἐχάρισε μίαν ὡραίαν μουσικήν βραδυάν μέ τραγούδια ἀφιερωμένα εἰς τόν Ἁγ. Γεώργιον ἀπό τόν ἑλληνικόν κόσμον ὑπό τόν τίτλον  ’‘Ἅγιε μου Γιώργη Ἀφέντη μου …. ‘’
Ἡ χορωδία συνήρπασε τούς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ συμμετέχοντας εἰς τήν πρωτότυπον ταύτην ἐκδήλωσιν τῶν τελευταίων ἐτῶν καί ἐσκόρπισεν τήν χαράν καί τήν εὐθυμίαν εἰς πάντας τούς παρευρισκομένους.
Τήν ἐκδήλωσιν συντόνισεν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Γιγουρτσῆς, Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῇς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῇς.

24/04/2014

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*