ΜΗΝΥΜΑ Α.Θ.Π. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Π.Π.ΝΑΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Χριστός Ἀνέστη!

Αὐτή τήν ὥρα, πού ψάλλουμε τόν Ἑσπερινό της Ἀγάπης, αὐτή τήν ὥρα πού τά πάντα στήν Κτίση τοῦ Θεοῦ εὐωδιάζουν Ἀνάσταση καί μύρα, αἰσθάνομαι καί πάλι τήν ἐσωτερική ἀνάγκη νά ἀπευθύνω ἕνα λόγο ἐνθαρρυντικό σέ ὅλους ἐσᾶς, εὐλογημένοι ἀκροατές καί τηλεθεατές, οἱ ὁποῖοι «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων διά τόν φόβον»… τῆς πανδημίας, κάνετε ἀκουσίως, χωρίς τή θέλησή σας, Πάσχα ἔξω ἀπό τίς Ἐκκλησίες μας.

Τίποτε καί κανείς, καμμία φυσική καταστροφή, καμμία πανδημία, κανένας πειρασμός, κανένα ἀνθρώπινο ἤ ἄλλο ἐμπόδιο, δέν εἶναι ἱκανά νά μᾶς χωρίσουν ἀπό τήν πίστη μας στόν Ἀναστημένο Χριστό. Ἡ πίστη τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ κινητήριος καί ἡ νικητήριος δύναμη αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἡ πίστη τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι τό ἀληθινό καί ἄσβεστο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τό ὁποῖο ἀνάβει ἀπό τόν πόθο Χριστοῦ. Ἡ πίστη τοῦ Χριστιανοῦ δέν εἶναι θρησκεία γιά νά ἀναζητεῖ τήν Ἀλήθεια, εἶναι ἡ ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια, εἶναι Ζωή, εἶναι αἰωνιότητα.

Γι’ αὐτό καί ὁ λόγος καί ἡ σκέψη τοῦ Πατριάρχου σας σήμερα, ἰδίως σήμερα, μιά τέτοια ἡμέρα λαμπρή, εἶναι κοντά σέ ὅλους ἐσᾶς, πού μέ ὑπομονή καί λύπη μᾶς λείπατε ἐφέτος σωματικά ἀπό τίς ἱερές ἀκολουθίες. Ἔρχομαι, αὐτοπροσώπως, σέ κάθε σπιτικό, σέ κάθε οἰκογένεια, σέ κάθε ἄνθρωπο. Ἔρχομαι ἀπό τό Φανάρι, ἀπό τό κοινό σπίτι τῶν Πανορθοδόξων, γιά νά σᾶς φέρω φῶς Χριστοῦ ὅπως μέ τό παρέδωσαν ἀκοίμητο, μέσα ἀπό μαρτύρια, οἱ Προκάτοχοί μου. Ἔρχομαι ἀπό τήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, γιά νά ἐκκλησιάσω ὅλους σας, καί ἕνα-ἕνα προσωπικά, στό Μυστήριο τῆς Ζωῆς.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μοιραῖο νά μή γνωρίσει ποτέ, μά ποτέ Θάνατο! Ἀλήθεια, ὑπάρχει Ὀρθόδοξος πού ἀμφιβάλλει; Μπορεῖ ὁ Χριστός νά νικηθεῖ ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ σκότους; Εἶναι ἀδύνατον! Ἴσα ἴσα! Ἡ Ἐκκλησία μᾶς σκεπάζει, μᾶς προστατεύει, μᾶς θεραπεύει, χωρίς νά ἔχει ἀνάγκη τήν ἀτομική καί οὐ κατ’ ἐπίγνωση δυναμική μας. Ἡ Ἐκκλησία μας θέριευε, γινόταν τρανή, καθιερωνόταν, σέ περιόδους διωγμῶν καί Κολοσσαίων. Σήμερα δέν ζοῦμε τέτοιες συνθῆκες! Σήμερα ἁπλῶς προστατεύουμε τό κῦρος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό ἄκυρες θεωρίες ἔνθεν κἀκεῖθεν!  Σήμερα ὁμολογοῦμε πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι: ἡ Ἐκκλησία, καί σέ καιρούς πού τά πάντα κλείνουν, ἀνοίγει τήν καρδιά της πρός ὅλους! Ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας διαπερνᾶ τίς κλειστές πόρτες σπιτιῶν καί ψυχῶν καί γίνεται παρηγοριά καί Εἰρήνη. Ἡ εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πάνω ἀπό κάθε πανδημία, διότι εἶναι ἐπιδημία Θεοῦ! Ἡ Ἐκκλησία ζεῖ καί θά ζεῖ εἰς τούς αἰῶνες, χωρίς τέλος, χωρίς τέλμα, χωρίς ὀσμή θανάτου.

Δέν σᾶς λησμόνησα καί πῶς θά μποροῦσα; Τά ξημερώματα, στήν πασχαλινή λειτουργία, μπροστά στήν ἁγία Πρόθεση, ὁ Πατριάρχης σας προσέθετε μέ στοργή τά φωτεινά πρόσωπά σας στό δισκάριο, καί ἡ καρδιά μου ἄγγιζε τόν πόνο σας. Ὁ Πατριάρχης, πρῶτος σηκώνει τόν Σταυρό τῶν ἡμερῶν μαζί σας. Καταλαβαίνω τόν πόνο σας, τήν θλίψη, τή στενοχώρια. Καί θέλω νά τά μετατρέψω σέ αἰσιοδοξία, σέ πίστη, σέ ἐμπιστοσύνη Χριστοῦ! Ἀγαπᾶμε τόν Χριστό; Τότε ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία Του!

Τό λοιπόν, τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἔρχομαι αὐτή τήν πρώτη ἑσπέρα τῆς ἀβράδιαστης καινῆς ἡμέρας, εἰς τό μέσον σας, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καί σᾶς λέγω μέ ὅλη τήν ψυχή μου τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: εἰρήνη ὑμῖν! Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον! Δεῖτε τάς χεῖρας τάς Ἐσταυρωμένας, τήν λογχευθεῖσα πλευρά τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καί μή ἀποκάμετε!

Ἡ χάρη τοῦ Ἀναστάντος καί ἡ σημερινή χαρά τῆς Παναγίας μας νά εἶναι πλούσιες στή ζωή σας!

Χριστός Ἀνέστη! Χρόνια πολλά!

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*