ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥ

Φέρεται εις γνώσιν του ευσεβούς ποιμνίου   της καθ’ ημάς Ιερἀς Μητροπόλεως Δέρκων καθώς καί παντός χριστιανού, ότι ο επί είκοσιν και τρία συναπτά έτη Iερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Παρασκευής Θεραπείων και ήδη έκπτωτος της ιερατικής ιδιότητος καί αξίας, απλούς λαϊκός κ. Αντώνιος Πασκαλτζής,  καθηρέθη με την υπ’ ημερομηνίαν 20 Ιουλίου 2014 και υπ’αριθμόν πρωτ. 816 απόφασιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λόγω σοβαρών κανονικών παραπτωμάτων, ήτοι κλοπή και ιεροσυλία. Συμφώνως τη αποφάσει της Ιεράς ημών Συνόδου μηδείς κληρικός «τολμήσει συμφορέσαι αυτώ και συνιερουργήσαι», αλλά μήτε λαϊκός χριστιανός «δέξηται ή τιμήσει αυτόν ως ιερέα και κληρικόν».

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, Σεπτέμβριος 2014.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*