ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Τήν Δευτέραν, 26ην Ἰουλίου λ.μ., ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, καθ’ ἥν ἑορτάζει ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας ἐν Θεραπίοις, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, μετ’ ἀρτοκλασίας ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως πάντων τῶν προσελευσομένων εὐλαβῶν Χριστιανῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.
Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας παρέστησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ἡ Α’ Πολιτική Σύμβουλος τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας ἐν Ἀγκύρᾳ Εὐγεν. κα Παρασκευή Τζεβελέκη.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*