ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ

Γνωστοποιεῖται ὅτι αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι εἰς τούς Ἱ.Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καθ’ἅπασαν τήν χειμερινήν περίοδον, ἤτοι, ἀπό τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2017 μέχρι τέλους Μαΐου τοῦ 2018 θά τελοῦνται κατά τό ἀκόλουθον ὡράριον:

  • ὁ Ὄρθρος καθ΄ἑκάστην πρωϊνήν ὥραν 8:30
  • ὁ Ἑσπερνός καθ΄ἑκάστην ἀπογευματινήν ὥραν 16:00
  • αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν Κυριακῶν καί Μεγ. ἑορτῶν 8.30-11.00
  • αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐργασίμων ἡμερῶν 30-10.30

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*