ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

  ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ὥρα ἐνάρξ.

1 Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων, Πρωΐα: Ὄρθρος καί Θ.Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. …………………………………………………………………………………………………………………………………..9.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου……………………………………………………………………………………………..17.00

2 Ἀπριλίου Μεγάλη Δευτέρα, Πρωΐα: Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν …………………………………………………….9.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  ……………………………………………………..18.00

3 Ἀπριλίου Μεγάλη Τρίτη, Πρωΐα: Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν …………………………………………………………9.00

Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου,……………………………………………………….  18.00

4  Ἀπριλίου  Μεγάλη Τετάρτη Πρωΐα: Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. ………………………………………………………………………………………………. 9.00

Ἑσπέρας: Μικρόν Ἀπόδειπνον καί τό Ἱερόν Εὐχέλαιον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου……………………16.00

5 Ἀπριλίου Μεγάλη Πέμπτη, Πρωΐα: Ὄρθρος, Ἑσπερινός, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,  ἰερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου Θεολήπτου.………………….8.30

Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ( Τά 12 Εὐαγγέλια) χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου …………………………………………………………………………………………………………………………………18.00

6 Ἀπριλίου Μεγάλη Παρασκευή, Πρωΐα  :  Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ Ἑσπερινός τῆς        Ἀποκαθηλώσεως. …………………………………………………………………………………………………………………………..8.30

Ἑσπέρας: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου Θεολήπτου.

Ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου. ……………………………..18.00

7 Ἀπριλίου Μέγα Σάββατον, Πρωΐα:Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ………9.00

8 Ἀπριλίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου ……………………………………………………..23.00

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ

Ἡ  Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*