ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΕΡΚΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Στιγμιότυπο από την Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεθλίου του Προδρόμου Γενήμαχαλλε (φ. Α.Χατζόπουλος)

Ηξιώθημεν και πάλιν να εορτάσουμε τον Άγιο  Ιωάννη τον Πρόδρομο  στις 24 Ιουνίου 2014. Την ημέρα της Γεννήσεώς του. Στον μοναδικό στην Πόλη Ναό, αφιερωμένο στο Γενέθλιό Του, στο Γενέθλιο του μείζονος, «Αμήν λέγω υμίν, ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του βαπτιστού» (Ματθ.11,11) . Αλλά και στο μοναδικό στην Πόλη ιερόν Αγίασμά του. Στην Μητρόπολή μας των Δέρκων, την αγγίζουσα  το του Βοσπόρου ύδωρ, ευρίσκονται και τα δυο τούτα ιερά σκηνώματα. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο Ιερός Ναός του Γενεθλίου του Βαπτιστού, με το ιερό  υπόγειο Αγίασμά του,  στην Κοινότητα της Νέας Συνοικίας (Γενήμαχαλλε) κτίστηκε από τους προγόνους μας σε σημείο όπου όντως ο Βόσπορος έχει την όψιν ποταμού, εκβάλλοντος  στη  θάλασσα; Πιστεύω όχι!  Μία «απεικόνιση»  του Ιορδάνη, μια «προτύπωση» του ύδατος στο οποίο ο γεννηθείς σήμερα Ιωάννης Πρόδρομος θα βαπτίσει τον Χριστό ίσως θέλησαν να βλέπουν. Αυτό μάλλον οραματίστηκαν, προτού επιλέξουν τούτη την τοποθεσία προς ανέγερση του περικαλλούς Ναού του Βαπτιστή. Ο προσφάτως ανακαινισθείς ναός του Αγίου μας, υποδέχτηκε εορτίως τους πιστούς, τον κλήρο και τον λαό, έχοντας επικεφαλής τον άοκνο Ποιμενάρχη μας. Τον τρέφοντα απόλυτο σέβας προς τις  ιερές παραδόσεις μας, προς τα  ιερά σκηνώματα της πολίτικης  Ρωμιοσύνης. Λειτουργία λαμπρότητος επιτελεί ο   Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, όπου σταθεί και όπου βρεθεί,  ασέβεια προς την πίστη μας θεωρεί τον αλειτούργητο  ιερό χώρο. Σε όλα τα ιερά  σκηνώματα της Μητροπόλεως ακούγονται   οι προσευχές και οι λατρευτικές δεήσεις προς τον Ύψιστο. Άλλωστε γι αυτό τον λόγο κτίστηκαν, με κόπους και θυσίες, παρ’ όλες τις  προσβολές του αλλοτρίου,  των ορατών και αοράτων εχθρών, για να δέονται οι πιστοί καθημερινώς,  στις μνήμες των Αγίων, για την μεσιτεία τους προς τον Θεό. Εμπνευσμένα τα λόγια του Σεβασμιωτάτου, στο ιερό κήρυγμα της Θείας Λειτουργίας: “οἱ ἄλλοι Ἅγιοι Προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μόνον προεφήτευσαν καὶ προεῖπαν γιὰ τὸν Χριστὸν, ἀλλὰ δὲν ἀξιώθηκαν νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν συναναστραφοῦν καὶ νὰ δοῦν τὰ θαύματά του καὶ ὅλην τὴν σωτηριώδη Οἰκονομίαν του. Ὁ Πρόδρομος, ὅμως, καὶ τὸν εἶδε καὶ τὸν ἐβάπτισε μὲ τὴν δεξιάν του χεῖρα καὶ ἀξιώθηκε νὰ ἀκούσει τέτοιους ἐπαίνους καὶ ἐπευφημίες, ὄχι ἀπὸ κάποιον Βασιλέα ἐπίγειον ἢ ἄρχοντα, ἢ διακεκριμένον ἄνθρωπον, ὁ λόγος τοῦ ὁποίου ἔχει βαρύτητα, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἴδιον τὸ στόμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Ἐάν, λοιπόν, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέγει τέτοια ἐγκώμια εἰς τὸν Βαπτιστήν, τί μποροῦμε ἐμεῖς οἱ εὐτελεῖς καὶ ἀνάξιοι νὰ ποῦμε ἐγκωμιαστικῶς παραπάνω γιὰ τὸν Τίμιον Πρόδρομον;” Και συνεχίζει ο Σεβασμιώτατος Δέρκων: “Ἐδῶ, εἰς τὸν Πάνσεπτον Ναόν του, τὸν ἐπὶ τῷ Γενεθλίῳ του τιμώμενον καὶ εἰς τὸ Ἁγίασμα τὸ ὁποῖον ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους θαυματουργεῖ, θεραπεύει καὶ παρηγορεῖ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μὲ πίστιν προστρέχουν στὴν Χάρη του, τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίδει κυρίως μετάνοιαν καὶ νὰ ἱκανοποιῇ πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα.  Μικρόν μεν το πλήθος των προσερχομένων, μεγάλη όμως η πίστις που  οδηγεί τα διαβήματά τους εδώ στον ακριτικό τούτο Ναό. Μένουν ως το τέλος της Ακολουθίας, παίρνουν τον άρτον της Αρτοκλασίας και το αντίδωρο από τα χέρια του Δεσπότη, πίνουν από το ιερό Αγίασμα στο υπόγειο του Ναού. Θέλουν την χάρη του Αγίου Προδρόμου.  Δεν τελειώνει όμως η ημέρα του Αγίου μόνο με την Θ.Λειτουργία. Το  εσπέρας της ίδιας μέρας και πάλι τιμούμε το Γενέθλιό Του τελώντας υπαίθρια αρχιερατική ιερή παράκληση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά και αρτοκλασία στο γραφικό Ιερό Αγίασμα του Γενεθλίου του Προδρόμου, στην Κοινότητα Θεραπειών.  Κτισμένο το 1864, επάνω σε βυζαντινό κτίσμα, λαξευμένο  σε βράχο, ανακαινίστηκε  προσφάτως   με συνδρομή  πιστών της ομογένειας.

 

Στιγμιότυπο από την Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεθλίου του Προδρόμου Γενήμαχαλλε (φ. Α.Χατζόπουλος)

Στιγμιότυπο από την Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεθλίου του Προδρόμου Γενήμαχαλλε (φ. Α.Χατζόπουλος)

Στο ιστορικό ιερό  ναϊδριο τούτο που βρίσκεται σε  μικρή απόσταση  από τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής, παρών και πάλιν ο Σεβ. Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, ο οποίος  μετά την Παράκληση, στην απόλυση διένειμε τον άρτο, αλλά και τα κεράσματα, προσφορά των ενοριτών, προς όλους τους προσελθόντας στο ιερό Αγίασμα, χριστιανούς και μουσουλμάνους.

δρ Αντώνιος Χατζόπουλος,
Θεραπειά, Ιούλιος 2014

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*