Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μεταφέρεται τήν ἑπόμενη ἡμέρα τοῦ Πάσχα καί οἱ ναοί τιμοῦν τή μνήμη του. Στό Μακροχώρι τῆς ἐπαρχίας Δέρκων ἑορτάστηκε μέ μεγάλη λαμπρότητα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν ἱστορικό ναό πού κτίστηκε τό 1832 σέ οἰκόπεδο πού δώρισε στήν κοινότητα ὁ Σαράντης Γιάντσογλου μέ τή συνδρομή τοῦ Κ. Κωνσταντίνου, τῆς συντεχνίας κηπουρῶν (τοῦ ἐσναφίου τῶν μπαχτσεβάνιδων) καί τῶν κάτοικων. Τή θεία λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος μέ τόν πρωτοσύγκελο τῆς μητροπόλεως Ἀρχιμ. κ. Χρύσανθο Δημητριάδη, τόν ἱερατικό προϊστάμενο πατήρ Γεώργιο Γκιουμούσκαγια καί τόν διάκονο τῆς μητροπόλεως Ἀντώνιο Καρατζίκο, ἐνῶ τούς χορούς διεύθυναν καλλίφωνοι ἱεροψάλτες.  Στό ναό παρευρέθηκαν κάτοικοι τῆς κοινότητας Μακροχωρίου, ἀπό διάφορα μέρη τῆς Πόλης καί τοῦ ἐξωτερικοῦ γιά νά προσευχηθοῦν.

Ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε στό ἐκκλησίασμα καί μεταξύ ἄλλων εἶπε: «Εἰς τήν παρρησίαν αὐτήν καί τήν δόξαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀτενίζοντες νοερῶς καί ἡμεῖς σήμερον, συνήλθομεν ἐνταύθα εἰς τόν πάνσεπτον τοῦτον  καί θεῖον ναόν αὐτοῦ ἐν Μακροχωρίω, διά νά τοῦ ζητήσωμεν νά μᾶς συναντιληφθῆ εἰς τάς ἀνάγκας  καί θλίψεις μας καί τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἀντιμετωπίζει καθημερινῶς. Καί ἐκεῖνος, ἀσφαλῶς, μέ ἱλαρόν βλέμα καί εὐμενῆ διάθεσιν ἀκούει τήν δέησιν ἡμῶν καί θά δώση πλούσιαν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν του πρός ἅπαντας τούς συνελθόντας, οὕτω ὥστε “κατά τήν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν” νά πληρώση τά αἰτήματα ἡμῶν». Στό τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία τοῦ «σύν τοῖς ἄλλοις, νά μᾶς ἀξιώση μέ τήν πρεσβείαν του νά ἐπανοικοδομήσωμεν κάποτε τόν ἐν Θεραπείοις τοῦ Βοσπόρου, ἀδίκως καί ἀπηνῶς κατεδαφισθέντα πάνσεπτον ναόν του, οὕτως ὥστε καί πάλιν ἐντός του νά ψάλλωμεν ὅλοι ὁμού πρός τόν Ἅγιον Γεώργιον».

Μετά τή θεία λειτουργία ἀκολούθησε δεξίωση στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα μέ τσάι, τσουρέκι, πασχαλινά αὐγά κ.ἄ. Ἀς σημειωθεῖ ὅτι τήν αἴθουσα κοσμοῦσε τό στεφάνι τοῦ δήμαρχου Μπακίρκιοϊ κ. Ates Unal Erzen, ὁ ὁποῖος δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον στό ναό καί στούς Ρωμιούς κατοίκους τοῦ Μακροχωρίου.

Ὁ Ποιμενάρχης εὐχήθηκε στό ποίμνιό του καί στούς ἐπισκέπτες Καλό Πάσχα καί τσούγκρισε πασχαλινά αὐγά μέσα σέ χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα καί μοίρασε δῶρα στά παιδιά τῆς ἐπαρχίας του.

Πασχάλης Βαλσαμίδης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*