ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΕΡΚΩΝ ΕΙΣ ΠΟΛΩΝΕΖΚΙΟΪ

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Kοινότητος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου διοργάνωσεν ἐκδρομή ἀναψυχῆς εἰς τό καταπράσινον xωρίον τοῦ Πολωνέζκιοϊ διά τό ποίμνιον τῶν δύο Κοινοτήτων τῆς Προποντίδος, Μακροχωρίου καί Ἁγίου Στεφάνου.

Τήν Πέμπτην, 15ην Ἰουνίου, μία ἡλιόλουστη ἡμέρα τοῦ καλοκαιριοῦ τό λεωφορεῖον πού διέθεσεν ἡ Κοινότης Μακροχωρίου ξεκίνησε ἐκ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί κατέληξεν εἰς τὀ “Ἓβδομον τοῦ Βυζαντίου”, ἐξ οὗ ἔλαβεν τούς ἐνορίτας καί μέ ἐπικεφαλής τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας καί τόν ἱερόν κλῆρον τῆς Μητροπόλεως καί ἀφ’ oὗ διέσχυσεν τήν β’ γέφυραν τοῦ Βοσπόρου (FATİH SULTAN MEHMET) διεπεραιώθη εἰς τήν Ἀσιατικήν πλευράν τῆς Πόλεως καί κατέληξεν εἰς τό γραφικόν χωρίον Πολωνέζκιοϊ. Σημειωτέον, ἡ Ἐπιτροπή Μακροχωρίου διέθεσεν δι’ ἓκαστον τῶν ἐκδρομέων ἓν μικρόν δεμάτιον μέ ἀπαραίτητα εἴδη κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδρομῆς.

Ἐν πρώτοις, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ, αἰνοῦντες καί δοξολογοῦντες τόν Πανάγαθον Θεόν. Κατόπιν, ὁ ὃμιλος παρεκάθησεν εἰς ἂριστον ἐν τῷ γνωστῷ ἑστιατορίῳ “LEONARDO”, εὐγενεῖ προσφορᾷ τοῦ Ποιμενάρχου μας, καί ἀκολούθως ἐγένετο περιήγησις τοῦ χώρου καί τμῆμα τοῦ χωρίου.

Ὡσαύτως, οἱ ἐκδρομεῖς ἐπεσκέφθησαν τήν εἰς μουσεῖον μετατραπεῖσαν οἰκίαν “Zofiα Rızı” (1903 – 1986), ἡ ὁποία ἔζησεν εἰς τό χωρίον τοῦτο καί διέδιδε μεταξύ τῶν νέων τοῦ χωρίου τήν μητρικήν αὐτῶν γλῶσσαν, τήν Πολωνικήν, καθώς καί τήν ἱστορίαν τῆς Πολωνίας. Ἃπαντες οἱ συμμεττασχόντες ἐπέστρεψαν τό βράδυ εἰς τήν Πόλιν μέ τάς καλυτέρας ἐντυπώσεις ἐκ τῆς ἡμερησίας ταύτης ἐκδρομῆς πού ἔδωσε κάποιον χρῶμα εἰς τήν καθημερινότητα τῶν Ὁμογενῶν μας.

[huge_it_slider id=”3″]

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*