ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Σεβασμιώτατε καί λίαν ἀγαπητέ μοι Ἅγιε Γέροντα Δέρκων, μέ πολλή χαρά ἔλαβα σήμερα τίς  πολύτιμες ἀδελφικές ἑόρτιες εὐχές Σας καί τό ἐσώκλειστον Ἡμερολόγιον τῆς ἱστορικῆς Γεροντικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Σας. 

Δεχθεῖτε παρακαλῶ τίς ἐγκάρδιες  εὐχαριστίες μου γιά τήν ἀγάπη Σας καί την ειλικρινή συμπαράστασή Σας στίς ταπεινές προσπάθειές μας, πρός ἀναγέννηση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας καί τῶν Ἐξαρχιῶν της.

Διάβασα τά ὅσα γράφετε γιά τήν μεγάλη ἐκκλησιαστική μορφή, τόν ἐκ τῶν Προκατόχων Σας  ἀοίδιμον Ἰάκωβον. Εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνωρίσω στήν Αθήνα, πρό 65 περίπου ἐτῶν, σέ ἐπίσκεψή του στήν Ἀδελφότητα Θεολόγων Ζωή. Μέ εἶχε ἐντυπωσιάσει ἡ ὡραία, ἱεροπρεπής, ἐπιβλητική μορφή του, ἀλλά καί τό χαριτωμένο οἰκοδομητικό χιούμορ του, όταν μᾶς έλεγε περιστατικά ἀπό τή ζωή του, γιά τό πῶς ἀντιμετώπιζε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία μετά τῶν Ἁγίων.

Σεβασμιώτατε Γέροντα,  προσεύχομαι νά σᾶς χαρίζει ὁ Κύριος ὑγείαν, ὑπομονήν, ἀντοχήν καί τήν ἐξ ὕψους ἐνίσχυσιν στό πολυεύθυνον καί πολυσχιδές ἐργον Σας, πρός δόξαν Θεοῦ!

Μέ πολλήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπην καί ἐξαίρετη τιμήν

             +Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*