ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΕΤΣΟΥΣ – ΔΕΡΚΩΝ ΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΔΕΡΚΩΝ

Μέλη τοῦ ἐν Θεσσαλονίκη Προοδευτικοῦ Συλλόγου Ἀρετσοῦς – Δέρκων ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Σαρηγιάννη, μέσα εἰς τά πλαίσια τῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Βασιλεύουσαν τῶν Πόλεων, ἐπεσκέφθησαν, τήν ἐν Μακροχωρίῳ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Μεγαλόμαρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων καί ἐκκλησιάσθησαν κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὁ ὅμιλος ἀπαρτήζετο ἐκ 54 μελῶν, ἐκτός τοῦ Προέδρου παρέστησαν μεταξύ ἄλλων οἱ : Ἐλλογιμ. κ. Κοσμᾶς Στυλιανίδης, Καθηγητής τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί μέλος τῆς ὁμάδος τῆς ἐκπονησάσης τήν Μελέτην διά τήν ἀνακαίνισιν καί ἀνέγερσιν νέων κτιρίων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Σωτήριος Γεωργιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς καί Πρόεδρος τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ, καθώς καί ἡ Εὐγενεστάτη κυρία Βασιλική Νικολέτου, ἐπίσης Δημοτική Σύμβουλος τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου παρετέθη νηστίσιμον γεῦμα εἰς ὅ παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ ἐπισκέπται καθώς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ἐκ τῆς Κοινότητος μας.

Μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί τοῦ Ἐντιμ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου ἐγένοντο κατάλληλοι τῇ περιστάσει προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.

Οἱ Θεσσαλονικεῖς ἐπισκέπται ἀπεχώρησαν ἐκ τῆς Κοινότητος μέ τάς καλυτέρας τῶν ἐντυπώσεων καί ηὐχαρίστησαν θερμῶς διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν εἰς αὐτούς ὑποδοχήν καί φιλοξενίαν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*