ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΦΩΚΑΕΩΣ

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, προσκλήσει τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Μαγδαληνῆς Φωκαέως, ἐτέλεσε τό Ἱ. Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ τέκνου αὐτῶν, τῇ Κυριακῇ, 27 Μαΐου ἐ.ἔ., ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου  Ταταούλων, συμπεραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς εἰρημένης Κοινότητος.

Τό νεοφώτιστον ὠνομάσθη Ἐμμανουήλ, πρός τιμήν τοῦ πάππου αὐτοῦ καί ἐκ τῆς κολυμβήθρας ἀνεδέξατο τόν μικρόν Ἐμμανουήλ ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης.

Εἰς τήν βάπτισιν παρευρέθησαν κοινοτικοί παράγοντες, ἐκπαιδευτικοί, πολλοί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ συμπαθοῦς νεαροῦ ζεύγους, οἱ προπάτορες καί οἱ προμήτορες τοῦ βαπτισθέντος.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου εἰς τόν κῆπον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν διάθεσιν τῶν προσκεκλημέων ὑπῆρχε πλούσιον κυλικεῖον.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*