ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ TOY ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ THΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΕΡΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟΛ. κ. ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΤΟΥ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΕΡΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟΛ. ΑΡΧΟΝΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΝ

 

Με το οφφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων τίμησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος τον από ετών υπηρετούντα στο ιερό αναλόγιο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Παρασκευής Θεραπείων Εντιμολογιώτατον κύριον Αντώνιο Χατζόπουλο ἀναγνωρίζοντας καί τιμῶντας τήν προσφοράν του. Η σχετική Ακολουθία της χειροθεσίας έγινε την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, εορτή του Αγίου Αντωνίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Σεβασμιώτατος εκτιμώντας την ταπεινή διακονία του έλαβε την απόφαση να του απονείμει τον τιμητικό και ιστορικό τούτο τίτλο-για πρώτη φορά ως Ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως- ως ένδειξη αγάπης πατρικής και προς ανταμοιβή της προσφοράς του, αλλά και για να αποτελεί ούτος παράδειγμα προς μίμησιν πολλών εις δόξαν Θεού.”Τέκνον Τιμόθεε τήν διακονίαν σου πληροφόρησον,οἱ γάρ καλῶς διακονήσαντες βαθμόν ἑαυτοῖς καλόν περιποιοῦνται”(Β΄Τιμοθ.4,5). Ο κύριος Αντώνιος Χατζόπουλος ευχαρίστησε θερμώς εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το οφφίκιο και την αφοσίωση του στον επαξίως ποιμαίνοντα την θεόσωστη Μητρόπολη Δέρκων κ. Απόστολο. Τόνισε την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό του, διαβεβαιώνοντας ότι θα ευρίσκεται περαιτέρω και μετά χαράς στην διακονία της Εκκλησίας και του ιδίου.
(Παραθέτουμε την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου)

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΤΟΥ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΕΡΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟΛ. ΑΡΧΟΝΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΝ

( ΘΕΡΑΠΕΙΑ, Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 17.1.2016 )

 

”Τέκνον Τιμόθεε τήν διακονίαν σου πληροφόρησον,οἱ γάρ καλῶς διακονήσαντες  βαθμόν ἑαυτοῖς καλόν περιποιοῦνται”(Β΄Τιμοθ.4,5 καί

Α΄ Τιμοθ.3,13)

Αὐτούς τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου πρός τόν Τιμόθεον εὑρίσκω ὡς ἁρμοδίους καί προσφυεῖς εἰς τήν παροῦσαν ἁγίαν ἡμέραν  τε  καί ὥραν  Ἐντιμολ. καί ἀγαπητέ φίλε  Ἀντώνιε. Τήν ὥραν αὐτήν πού ὁ ταπεινός Ποιμενάρχης τῆς Ἐπαρχίας τῶν Δέρκων,  ἀλλά καί δι’ αὐτοῦ ἡ τοπική αὐτή Ἐκκλησία σοῦ ἀπονέμει τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀναγνωρίζουσα καί τιμῶσα τήν προσφοράν σου  αὐτήν.

Ἡ Ἐκκλησία ἀγαπητέ  Ἀντώνιε,  γνωρίζει νά τιμᾷ καί νά ἀνταμείβει τούς ἀξίους ἐργάτας αὐτῆς καί ἀσφαλῶς εἷς τῶν ἀξίων ἐργατῶν  αὐτῆς καί ἐργασάμενος ἀπό τῆς πρώτης καί ὄχι ἀπό τῆς ἑνδεκάτης τυγχάνεις καί ἐσύ.Καί τό λέγω αὐτό, διότι ἐξ αὐτῆς τῆς παιδικῆς σου ἡλικίας ἠγάπησας τόν Χριστόν καί τήν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν καί ὑπηρέτησας καί ὑπηρετεῖς αὐτήν ἀπό πολλάς θέσεις.Ἐσχάτως πρό  πενταετίας περίπου ἀνταποκριθείς μετά σπουδῆς εἰς τήν πρόσκλησίν μου, ἦλθες εἰς τήν Μητρόπολιν Δέρκων καί κοσμεῖς τό ἀναλόγιον τοῦ νῦν Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας ναοῦ,  ἀλλά καί συνδράμεις μεγάλως  εἰς τό ἔργον τοῦ ἐλέῳ Θεοῦ Ποιμενάρχου της ἀνά πᾶσαν στιγμήν καί ὥραν. Καί τήν προσφοράν σου  τήν πλουσίαν καθιστᾷ ἔτι πλουσιοτέραν καί μεγεθύνει ἡ ἱλαρότης μέ τήν  ὁποίαν τήν προσφέρεις καί ἡ ἀγαθή διάθεσις τῆς καρδίας σου”ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός”(Β’Κορινθ.9,7).

Χαιρόμεθα δέ ἰδιαζόντως,  διότι ἤδη ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας σέ ἐτίμησε, μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν,  διά τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος.Ἡ ἐλαχιστότης μου βέβαια προετιθέμην ἀπό πολλοῦ νά σοῦ ἀπονείμω τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἀνεκοίνωσα τοῦτο εἰς τόν Παναγιώτατον, ὁ Ὁποῖος καί μοῦ εἶπε καί τήν ἰδικήν Του πρότασιν καί σεβόμενος τήν Πατριαρχικήν βούλησιν δέν ἠθέλησα νά προηγηθῶ τῆς Παναγιότητός Του.

Ἀγαπητέ καί φίλε Ἄρχον, εἶσαι ὁ πρῶτος πού λαμβάνεις ὀφφίκιον κατά  τήν ταπεινήν μου Ποιμαντορίαν ἐνταῦθα καί χαίρω,  διότι ἀποτελεῖς μίαν τοιαύτην ἀξίαν ἀπαρχήν. Γνωρίζομεν ἅπαντες τά ταπεινά σου φρονήματα καί ὅτι οὐδέποτε ἐπεδίωξας ἀναλόγους διακρίσεις καί τιμάς καί ἀναγνωρίσεις.Πολλαί αἱ περικοσμοῦσαί σε ἀρεταί,  ἀλλά πάντων ὑπερέχει ἡ μετριοφροσύνη καί ἡ ταπείνωσις σου καί ἡ ἄνευ θορύβου ἐργασία καί προσφορά σου νυχθημερόν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. Ἀληθῶς ὁ μισθός σου πολύς ἐν τῷ οὐρανῷ καί αὐτό θά εἶναι καί τό οὐράνιον βραβεῖον σου παρά Θεοῦ πού θά ὑπερβεῖ κάθε ἐπίγειαν διάκρισιν καί τιμήν καί ἀναγνώρισιν. Ὁ ἀληθής ἐργάτης καί ὁ πραγματικά ἀναλισκόμενος εἰς τήν προσφοράν δέν ἐπαναπαύεται ὅταν ἀναγνωρίζεται τό ἔργον του, ἀλλά τότε μάλιστα αἰσθανόμενος περισσότερον ὑπεύθυνος ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἐργάζεται ἔτι περισσότερον ἐν τῷ ἀγαθῷ.Τοῦτο πιστεύομεν ὅτι θά πράξεις καί ἐσύ εἰς τό ἑξῆς, προσφέρων τάς ὑπηρεσίας σου εἰς τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον ὑπέρ οὗ Ἐκεῖνος ἐσταυρώθη.

Ἅπαντες σοῦ εὐχόμεθα νά ἔχεις ὑγείαν ἀδιάπτωτον ψυχῆς τε καί σώματος διά νά δύνασαι εὐχερῶς νά προσφέρεις πᾶν ὅ,τι δύνασαι εἰς δόξαν Θεοῦ καί εἰς εὔκλειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀνθ’ ὧν ἐκείνη τόσα καί τόσα εἰς ἡμᾶς προσέφερε ὥστε καί ἰσαρίθμους τῇ ψάμμῳ προσφοράν ἄν προσφέρομεν οὐδέν τελοῦμεν ἄξιον τῆς ἐκείνης μεγαλοδωρεάς καί οὐρανομήκους Χάριτος.Ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι πράττομεν πᾶν ὅ,τι πράττομεν  ὅση δύναμις ἡμῖν καί ὁ Θεός αὐξάνει καί πληθύνει τήν προσφοράν μας κατά τό Ἑαυτοῦ θέλημα. Εὔχομαι πάλιν καί πολλάκις καί συνεύχονται μετ’ ἐμοῦ καί πάντες οἱ παριστάμενοι εἰς τήν χαράν σου σήμερον τιμητικῶς τήν πλουσίαν ἐνίσχυσιν ἀπό Θεοῦ εἰς πάντα  ὅσα πρός εὐαρέστησιν Αὐτοῦ καί φρονεῖς καί πράττεις καί νά ἀποτελεῖς ὡς καί ἕως σήμερον οὕτω καί εἰς τό ἑξῆς στέφανον καί χαράν καί στήριγμα  καί ἐμοῦ προσωπικῶς,  ἀλλά καί τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας καί ἔμψυχον παράδειγμα πρός μίμησιν πολλῶν  εἰς δόξαν Θεοῦ,  Ὧ ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας . Ἀμήν.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*