ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δέρκων, ἐν δοξολογίᾳ τοῦ Ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ τῶν Πατέρων ἡμῶν, ἀνακοινώνει πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς ὅτι ἐπί τῇ λειτουργικῇ ἀποδόσει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, Τετάρτῃ 27ῃ Μαΐου 2020, ἐτέλεσε τόν Ὄρθρον καί τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Ἀποστόλου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνω Πασχάλιον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τό διαρρεῦσαν διάστημα τῆς φοβερᾶς πανδημίας τό ζῆν ἐκμετρησάντων συμπολιτῶν ἡμῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τῆς Ἐναρκτηρίου Ἀκολουθίας (Θ΄Ὥρας) καί ἀκολούθως ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Κοιμητηριακόν Ναόν τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου ὅπου τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 28ην Μαΐου 2020, ἐχοροστάτησεν, ὡσαύτως, κατά τόν Ὄρθρον καί τό τελεσθέν ἱερατικόν συλλείτουργον.

Εἰ καί αἱ ὡς ἄνω Ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἐν τούτοις διά τῆς δυνάμεως τοῦ οἰκουμενικοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν ηὐχήθη ἐντόνως ὑπέρ τῆς κατ΄ἄμφω ὑγιείας καί τῆς ἐν Χριστῷ προκοπῆς καί εὐημερίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*