Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ Ι. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

28/06/2018

  Ὅπως κατ΄ ἔτος ἔτος καί ἐφέτος μέ λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή καί πανήγυρις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν,…

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΣΑΝ  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ ΤΩι ΕΝ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΙ ΡΩΣΣΙΚΩι Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩι ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (3.6.2018)

28/06/2018

Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τήν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν…

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΤΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

21/06/2018

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κων/πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τῇ σεπτῇ προτροπῇ τοῦ ἀδιαθετήσαντος Παναγιωτάτου Πατριάρχου…