ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ

25/09/2020

Γνωστοποιεῖται ὅτι αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι εἰς τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καθ’ ἅπασαν τήν χειμερινήν περίοδον, ἤτοι, ἀπό τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2020 μέχρι…

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

26/06/2020

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή ερωτήσεις σχετικά με το αν «ευλόγησε» ή όχι τη χρήση πολλαπλών ή μιας χρήσεως λαβίδων κατά τη μετάδοση της Θείας…