ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΟΓΙΜ. ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΝ ΤΩ Ι. ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ

29/12/2020

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΟΓΙΜ. ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΝ ΤΩι Ι. ΝΑΩι ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ…

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ

25/09/2020

Γνωστοποιεῖται ὅτι αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι εἰς τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καθ’ ἅπασαν τήν χειμερινήν περίοδον, ἤτοι, ἀπό τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2020 μέχρι…