ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΤΗι ΙΕΡΑι ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΔΕΡΚΩΝ

08/05/2021

Ἐν κατανύξει καί περισσῇ ἱεροπρεπείᾳ ἐτελέσθησαν αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀλλά καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν…