Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 44ην ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (1-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

28/11/2018

  Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Ἐκκλησίας, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου ἐξεπροσώπησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τήν 44ην Kληρικολαϊκήν…

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΚΑΘΕΔΡΙΚΩι ΝΑΩι ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙι ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ ΑΥΤΟΥ (21.11.2018)

28/11/2018

Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν συνελθόντα, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τὴν Θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον, ἐν ναῷ Κυρίου προσαγομένην, εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν· (Δοξαστικόν τῶν στιχηρῶν τοῦ Μ….

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ (1-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

28/11/2018

  Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί ὑπό τήν προεδρίαν του, συνῆλθεν εἰς Σύναξιν ἡ Ἱεραρχία τῶν ἐν ἐνεργείᾳ…

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ Τῼ Ι. ΝΑῼ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (19. 9 . 2018)

20/09/2018

            Αγαπητά μου παιδιά, μαθητές και μαθήτριεςτου ιστορικού Ζωγραφείου Λυκείου,                Μόλις χτύπησε το πρώτο κουδούνι της φετινής χρονιάς. Το σχολείο σας και οι καθηγητές…

ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

31/08/2018

Απόδημος Θεραπειανός, επί δεκαετίες στην Εσπερία και ζων διαρκώς με την νοσταλγία του χωριού μου, θεραπεύοντάς την με σύντομες επισκέψεις  κάθε χρόνο στην Πόλη  και…