ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΤΩ Ι. ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΝΓΚΑΙΝΟΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

09/06/2019

Παναγιώτατε Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Εὐγενεστάτη κυρία Γενική Πρόξενε καί Ἐντιμότατε κύριε Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει, Σεβαστοί πατέρες, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ…

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΔΕΡΚΩΝ

12/04/2019

Μετά πολλῆς χαρᾶς χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν ἐνταῦθα, εἰς τάς αὐλάς τοῦ Ἁγίου Μεγαλόμαρτυρος  Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ καί προστάτου τῆς Κοινότητος ταύτης τῆς Ἱερᾶς καί…

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΕΤΣΟΥΣ – ΔΕΡΚΩΝ ΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΔΕΡΚΩΝ

12/04/2019

Μέλη τοῦ ἐν Θεσσαλονίκη Προοδευτικοῦ Συλλόγου Ἀρετσοῦς – Δέρκων ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Σαρηγιάννη, μέσα εἰς τά πλαίσια τῆς προσκυνηματικῆς…

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΤΩ Ι. ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

07/04/2019

“Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας, καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ τῇ οἰκουμένῃ…

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

31/03/2019

“Οὐκέτι φλογίνη ρομφαία φυλάττει τήν πύλην τῆς Ἐδέμ αὐτῇ γάρ ἐπῆλθε παράδοξος δέσις τό ξύλον τοῦ σταυροῦ, Θανάτου τό κέντρον καί ἅδου τό νῖκος ἐλήλαται,…

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ

17/03/2019

Ἀγαπητέ μου πάτερ Πορφύριε, Σήμερα εἶναι  μεγάλη ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησία μας, εἶναι ἡμέρα χαρμόσυνος, εἶναι ὁ θρίαμβός της, εἶναι ἡ νίκη τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος…