ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

07/03/2022

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Εὑρίσκεται ἤδη ἐπί θύραις καί πάλιν ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαροκοστῆς, μίας περιόδου ταπεινώσεως, προσευχῆς καί μετανοίας. Αὔτη ἡ…

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΜΩΝΥΜΩ ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

27/12/2021

Ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ὡδαῖς πνευματικαῖς ἑορτάσαντες τήν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συναθροίσθημεν σήμερον, εὐλαβεῖς φιλέορτοι Χριστιανοί καί προσκυνηταί, ἐδῶ…

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ (ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΔΕΡΕ) ΥΠΟ ΤΗΣ Α. θΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

19/12/2021

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ…