ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΤΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

21/06/2018

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κων/πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τῇ σεπτῇ προτροπῇ τοῦ ἀδιαθετήσαντος Παναγιωτάτου Πατριάρχου…

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΕΡΚΩΝ «ΟΙ ΔΑΦΝΕΣ», ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ (12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

21/06/2018

Παναγιώτατε Δέσποτα, Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν Χορεία, Εὐλαβές Πρεσβυτέριον Ἐξοχ. Πρέσβυ κ. Εὐάγγελε Σέκερη, Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ….

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΤΩι ΣΥΝΟΔΙΚΩι ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΤΗΣΙΑι ΜΝΗΜΗι ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ ΑΥΤΗΣ (28.5.2018)

21/06/2018

“Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων, Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον, Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας, Νῦν ἐκ Σιών γάρ ἐξελήλυθε νόμος, Ἡγλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις” (Εἰρμός τῆς Ε΄ Ὠδῆς…

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

11/05/2018

“Ανέτειλε το έαρ, δεύτε ευωχηθώμεν. Εξέλαμψεν η Ανάστασις Χριστού, δεύτε ευφρανθώμεν. Η του Αθλοφόρου μνήμη, τους πιστούς φαιδρύνουσα ανεδείχθη. Διό φιλέορτοι, δεύτε μυστικώς αυτήν πανηγυρίσωμεν…”…